Avila Beach hotel uitbreiding

 

Opdrachtgever: Avila Beach Hotel

Architect:           IMD Design

Jaar:                  2002

Status:               Opgeleverd

 

Omschrijving:

De uitbreiding van het Avila Beach hotel bestaat uit 4 bouwlagen. Het gebouw is middels een plaatfundering op aangevulde grond gefundeerd. De constructie bestaat uit in het werk gestortte betonnen wanden met staalplaatbetonvloeren.

Diverse scholen St. Maarten

 

Opdrachtgever: verschillend

Architect:           Pream Architects

Jaar:                  verschillend

Status:               Opgeleverd

 

Omschrijving:

Op de Bovenwindse eilanden zijn verschillende nieuwe schoolgebouwen en bij behorende elementen gebouwd, waarvoor KaroCon de constructieberekeningen en tekeningen heeft gemaakt.

Blue Bay Hills Residences

 

Opdrachtgever: Hague Blue Investments

Architect:           Lyongo Architect

Jaar:                  2022

Status:               In uitvoering

Render by Wax

 

Omschrijving:

De woningblokken van deze appartementen hebben allemaal dezelfde constructie, te weten deels plaatfundering, deels strokenfundering, metselwerk- of betonnen wanden, betonnen ringbalk en in het werk gestortte betonnen vloeren. De garageblokken verschillen qua ontwerp per blok. Deze hebben allemaal een plaatfundering en in het werk gestortte betonnen vloeren en wanden.

Woonhuis van de Sande

 

Opdrachtgever: Dhr. C. van de Sande

Architect:           Lyongo Architect

Jaar:                  2013

Status:               Opgeleverd  

 

Omschrijving:

De constructie van deze woning was uitdagend wegens het deels uitkragende zwembad en grote overstekken van de dakvloeren. Een van de dakvloeren is om die reden opgehangen aan de andere dakvloer, om zo ongewenste extra kolommen te voorkomen.

Sister Marie Laurence school

 

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Onderwijs St. Maarten

Architect:           Lyongo Juliana

Jaar:                  2019

Status:               Ontwerp gereed

 

Omschrijving:

De Sister Marie Laurence school bestaat uit 3 en een halve bouwlaag. Deels is het gebouw gefundeerd op stroken en deels heeft het een plaatfundering. De constructie bestaat verde ruit in het werk gestortte betonnen wanden, metselwerkwanden en in het werk gestortte betonnen vloeren. Een deel van de bovenste twee bouwlagen wordt gedragen door stalen kolommen, waaronder de gymzaal.

Villa Emmastad

 

Opdrachtgever: Prive

Architect:           Lyongo Architect

Jaar:                  2013

Status:               Opgeleverd 

 

Omschrijving:

Deze woning in Emmastad heeft een grondige renovatie en restauratie ondergaan. De originele woning heeft een stalen draagstructuur. Er zijn enkele nieuwe elementen aan en om de woning toegevoegd.

Mongui Maduro Bibliotheek

 

Opdrachtgever: Mongui Maduro Foundation

Architect:           Lyongo Architect i.s.m. Cees den Heijer

Jaar:                  2010

Status:               Opgeleverd

 

Omschrijving:

De constructie van deze bibliotheek was zeer uitdagend wegens de grote uitkragingen en overspanningen. Deze zijn gerealiseerd middels U-vormige balken van in het werk gestort beton die in de dakvloeren zijn geintegreerd.

Analytisch Diagnostich Centrum

 

Opdrachtgever: ADC N.V.

Architect:           Lyongo Juliana

Jaar:                  2022

Status:               In uitvoering

Render by Wax

 

Omschrijving:

De constructieberekeningen en tekeningen voor het nieuwe gebouw voor ADC zijn gedaan in samenwerking met Geelhoed Caribbean. Geelhoed Caribbean heeft het voorlopig en definitief ontwerp gemaakt en KaroCon heeft het definitief ontwerp uitgewerkt en de werktekeningen gemaakt.
Het nieuwe gebouw staat, net als het nieuwe ziekenhuis, op een plaatfundering van 600mm dikte direct op de klip. Daarop staat een betonnen structuur van kolommen en in het werk gestortte verdiepingvloeren. Het gebouw heeft 3 bouwlagen en een kruipruimte.