Ervaring:

 

Jan. 2002 - heden:
KaroCon Karolien Consultancy:
Eigenaar/ Directeur

 

Nov. 2014 - heden:
Geelhoed Caribbean N.V.:
Partner

 

Jan. 2006 - Febr. 2010:
Universiteit van de Nederlandse Antillen:
Parttime docent Betonconstructies (HBO niveau)

 

Mei 2009 - Juli 2009:
Geelhoed Engineering B.V.; Nederland:
Senior Constructeur
Constructieberekeningen van een appartementengebouw te Sliedrecht in Nederland.

 

Juli 2007 - Sept. 2007:
Arcadis Bouw en Vastgoed; Nederland:
Senior Constructeur
Constructieberekeningen (balken, stabiliteitswanden) van de parkeergarage te Oosterdokseiland Amsterdam in Nederland.

 

Nov. 2001 - April 2005:
Architectenbureau Broos van Werkhoven; Curaçao:

Bouwkundig medewerker
Directievoering en toezicht voor nieuwbouw en restauratieprojecten, constructieberekeningen.

 

Maart 1999 - Dec. 2001:
Arcadis Curaçao N.V.:
Hoofd constructeur
Constructieberekeningen (funderingen, palen plannen, berekeningen voor beton-, staal- en hout constructies) voor hotels, bankgebouwen, kantoren, boulevards, cruise terminals, etc.
Bestekken, kostenramingen en aanbestedingen.

 

Dec. 1996 - Maart 1999:
Ingenieursbureau Spijkenisse (IBS); Nederland:
Tekenaar- constructeur
Constructieberekeningen voor beton-, staal- en houtconstructies voor commerciële gebouwen en industriële gebouwen.

 

Jan. 1995 - Juni 1995:
Grabowsky & Poort International (heden Arcadis); Curaçao:
Stagiair
Constructieberekeningen (palen plannen, prefab en in het werk gestorte betonconstructies, constructiestaal) voor een bankgebouw.

 

Projecten:

Curaçao:
Constructiewerkzaamheden:
- Nieuwbouw ADC http://www.oz.nl
- Nieuwbouw The Shore Blue Bay (i.s.m. Prime Structural Engineers N.V.)
- Diverse villa’s te Vista Royal
- Diverse villa’s te Coral Estate
- Politiepost Otrobanda
- Extra verdieping Polikliniek
- Nieuwbouw Soeur Hedwig School
- Villa Klein Tuintje http://www.superdutch.nl
- Stafbureel gebouw CLAS
- Nieuwbouw Botica Zuikertuintje
- Nieuwbouw Mongui Maduro bibliotheek http://www.lyongo.com
- Uitbreiding Universiteit van de Nederlandse Antillen
- Nieuwbouw Avila Beach hotel
- Nieuwbouw CEMS
- Kantorencomplex te Arrarat
- Restauratie Casa Blanca te Otrobanda (“Kranshi”- gebouw)
- Riffort Village; winkelcentrum
- “Automation building” Maduro & Curiel’s Bank
- Kustwachtsteunpunt te Curaçao en Aruba
- E-commerce Park Curaçao
- Diverse woonhuizen

 

Directievoering en toezicht:
- Curaçao Medical Center
- Technieklokalen te Radulphus College en Peter Stuyvesant College
- Wapenopslag Politiepost Rio Canario
- Restauratie Politiepost te Riffort
- Restauratie Politiepost Punda
- Restauratie Scharlooweg 9

 

Bonaire:
- Woonhuis Sabadeco 259 en 260

- Woonhuis Crown Terrace 95

- Beachhouse Bonaire http://www.lyongo.com
- Woonhuis Esmeralda 315
- Woonhuis Crown Terrace 116 
- Woonhuizen Crown Terrace 55 en 56 

 

Sint Maarten: 
- Nieuwbouw SML School (www.oz.nl)
- Nieuwbouw Guesthouse (i.s.w. Vascon)
- BlueBerry Hill appartementen
- Little League Ball Park tribune
- FO Elementary School Cay Hill
- Vocational Secondary School Cay Hill
- Community Center Cole Bay
- Woonhuis Robenia
- Warehouse
- Corner Too
- St. Dominicschool
- Gymzalen VSBO scholen
- Diverse andere scholen
- Diverse woonhuizen
- Rioolwaterzuivering

 

Sint Eustatius:
- Nieuwbouw en renovatie Seventh Day Adventist School
- Uitbreiding GEBE powerplant
- Nieuwbouw kantoor GEBE
- Gymzaal

 

Saba:
- Brandweerkazerne airport
- Nieuwbouw woning te Mount Scenery road
- Sacred Heart School
- Saba Comprehensive School

 

Nederland:  
- Appartementencomplex te Sliedrecht
- Appartementencomplex te Montfoort
- Verbouw fabriekspand tot kantoorpand in Rotterdam
- Kantoorpand te Voorerf in Breda
- Oosterdokseiland Amsterdam

 

Opleiding:

Aug. 1991 - Jan. 1997:
Bouwkunde; Technische Universiteit Eindhoven; Nederland
Afgestudeerd ir. Constructief Ontwerpen

 

Computervaardigheden:

Autocad, Office (MS Word, MS Excel), verschillende programma’s voor constructieberekeningen

 

Cursussen: 

  • HBO+ cursus; algemene cursus voor constructieberekeningen voor beton en staal; Betonvereniging, Nederland.
  • Cursus Eurocode 2 Betonconstructies NEN-EN 1992 Beton; Betonvereniging, Nederland
  • Cursus Eurocodes 0 en 1, 2 en 3; Matrix Software, Curacao

 

Talen:

Nederlands, Engels, Papiaments

 

Overige activiteiten:

2021 - heden:

Homeschooling Association Curacao

Secretaris van het bestuur

 

2017:

Oudercommissie kinderdagverblijf Pedagogia

Secretaris

 

Maart 2010 - Maart 2015:
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Secretaris van het bestuur

 

Juli 2008 - mei 2012:
The Lighthouse Club, departement Curaçao
Penningmeester van het bestuur

 

Oct. 2006 - Dec. 2008:
Dance Company Turning Point
Secretaris van het bestuur

 

Experience:

 

Jan. 2002 – now:
KaroCon Karolien Consultancy:
Owner/ Director

 

Nov. 2014 – now:
Geelhoed Caribbean N.V.:
Partner

 

Jan. 2006- Febr. 2010:
University of the Netherlands Antilles:
Part time professor Concrete Structures (bachelor students)

 

May 2009 – July 2009:
Geelhoed Engineering B.V.; The Netherlands
Senior structural engineer
Structural engineering of an appartement building at Sliedrecht in The Netherlands

 

July 2007 – Sept. 2007:
Arcadis Bouw en Vastgoed; The Netherlands
Senior structural engineer
Structural engineering (concrete beams, stability walls) for the parking garage of Oosterdokseiland in Amsterdam in The Netherlands.

 

Nov. 2002 – April 2005:
Architectenbureau Broos van Werkhoven; Curaçao

 

Project management and supervision for new buildings and restaurations, structural calculations.

 

Mar. 1999 – Dec. 2001:
Arcadis Curaçao N.V.:
Senior structural engineer
Structural engineering (foundations, pile plans, calculations of concrete, steel and wood constructions) for hotels, banks, offices, boulevards, cruise terminals, etc.

Specifications, cost estimates and tenderings.

 

Dec. 1996 – Mar. 1999:
Ingenieursbureau Spijkenisse (IBS); The Netherlands:
Draftsman- Structural engineer
Structural engineering for concrete, steel and wood constructions for commercial buildings and industrial buildings.

 

Jan. 1995 – June 1995:
Grabowsky & Poort International (currently Arcadis); Curaçao:
Trainee
Structural engineering (pile plans, prefab and in situ concrete, structural steel) for bank office.

 

Projects:

Curaçao:
Structural engineering:
- New building for ADC
- New building The Shore Blue Bay (i.c.w. Prime Structural Engineers N.V.)
- Various mansions at Vista Royal
- Various mandions at Coral Estate
- Police station Otrobanda
- Extra level Poli Clinic
- New building Soeur Hedwig School
- Villa Klein Tuintje
- Office building CLAS
- New buidling for Botica Zuikertuintje
- New building for Mongui Maduro Library
- Extension of The University of The Netherlands Antilles
- Extension Avila Beach hotel
- New building for CEMS
- Office building at Arrarat
- Restoration Casa Blanca in Otrobanda (“Kranshi”- building)
- Riffort Village; shopping mall
- Automation building Maduro & Curiel’s Bank
- Building for Coast Guard at Curaçao and Aruba
- E- commerce Park Curaçao
- Various residences

 

Project management and supervision:
- Curaçao Medical Center
- Classrooms at Radulphys College and Peter Stuyvesant College
- Weapon depot at Police office Rio Canario
- Restoration of Police station at Riffort Village
- Restoration of Police station Punda
- Restoration of Scharlooweg 9

 

Bonaire:
- Residence Sabadeco 259 and 260

- Residence Crown Terrace 95

- Beachhouse Bonaire
- Residence Esmeralda 315
- Residence Crown Terrace 116
- Residences Crown Terrace 55 and 56

 

Sint Martin:
- New building SML School
- New building Guesthouse (i.c.w. Vascon)
- BlueBerry Hill appartements
- Little League Ball Park tribune
- FO Elementary School Cay HIll
- Vocational Secondary School Cay HIll
- Community Center Cole Bay
- Residence Robenia
- Warehouse
- Corner Too
- St. Dominic School
- Gymhalls VSBO schools
- Various extensions at school buildings
- Various residences
- Sewage treatment plant

 

Sint Eustatius:  
- New building and renovation Seventh Day Adventist School
- Extension GEBE power plant
- New office GEBE
- Indoor sports center

 

Saba:
- Fire station airport
- Mansion te Mount Scenery road
- Sacred Heart School
- Saba Comprehensive School

 

The Netherlands:
– Appartements at Sliedrecht
– Appartements at Montfoort
– Reconstruction of an hall to office building at Rotterdam
– Office building at Voorerf in Breda
– Oosterdokseiland Amsterdam

 

Education:

Aug. 1991 – Jan. 1997:
Architecture; Technical University of Eindhoven; The Netherlands
Graduated in Master of Structural engineering and design

 

 

Computer skills:

Autocad, Office (MS Words, MS Excel), various programs for structural calculations

 

Courses:

  • Post graduate course (HBO+), general course for structural calculations for concrete and structural steel; Betonvereniging, The Neterlands
  • Course for Eurtocode 2 Concrete Structures NEN_EN 1992 Concrete; Betonvereniging, THe Netherlands
  • Course Eurocode 0 and 1, 2 and 3; Matrix Software, Curacao
     

Languages:

Dutch, English, Papiamentu (local language of Curacao)

 

Other activities:

2021 - now:

Homeschooling Association Curacao

Secretary of the board

 

2017:

Parent committee day care Pedagogia

Secretary

 

March 2010 – March 2015:
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Secretary  of the board

 

July 2008 – May 2012:
The Lighthouse Club, departement Curaçao
Treasurer of the board

 

Oct. 2006 – Dec. 2008:
Dance Company Turning Point
Secretary of the board

Persoonlijk/ personal:

 

Naam/ Name:

Adres/ Address:

Land/ Country:

Tel. no.:

e-mail:

 

Karolien Versteeg

Kaya Sagaria 1

Curacao

(+599 9 ) 516 2015 / (+31) 61 771 5386

karolien@karocon.net