Curriculum Vitae

ir. Karolien Versteeg

Persoonlijk/ Personal:

Naam/Name:
Adres/Address:
Land/Country:
Tel. no:
Cell. no:

Karolien Versteeg
Kaya Sagaria 1
Curaçao
(+599 9) 738 6030
(+599 9) 516 2015
(+31) 61 771 5386

e-mail:
Nationaliteit / Nationality:

karolien@karocon.net
Nederlandse/ Netherlands

Karolien Versteeg

Ervaring:

Jan. 2002 – heden:
KaroCon Karolien Consultancy:
Eigenaar/ Directeur

Experience:

Jan. 2002 – now:
KaroCon Karolien Consultancy:
Owner/ director

Nov. 2014 – heden:
Geelhoed Caribbean N.V.:
Partner

Nov. 2014 – now:
Geelhoed Caribbean N.V.:
Partner

Jan. 2006 – Febr. 2010:
Universiteit van de Nederlandse Antillen:
Parttime docent Betonconstructies (HBO niveau)

Jan. 2006- Febr. 2010:
University of the Netherlands Antilles:
Part time professor Concrete Structures (bachelor students)

Mei 2009 – Juli 2009:
Geelhoed Engineering B.V.; Nederland:
Senior Constructeur
Constructieberekeningen van een appartementengebouw te Sliedrecht in Nederland.

May 2009 – July 2009:
Geelhoed Engineering B.V.; The Netherlands
Senior structural engineer
Structural engineering of an appartement building at Sliedrecht in The Netherlands

Juli 2007 – Sept. 2007:
Arcadis Bouw en Vastgoed; Nederland:
Senior Constructeur
Constructieberekeningen (balken, stabiliteitswanden) van de parkeergarage te Oosterdokseiland Amsterdam in Nederland.

July 2007 – Sept. 2007:
Arcadis Bouw en Vastgoed; The Netherlands
Senior structural engineer
Structural engineering (concrete beams, stability walls) for the parking garage of Oosterdokseiland in Amsterdam in The Netherlands.

Nov. 2001 – April 2005:
Architectenbureau Broos van Werkhoven; Curaçao:

Bouwkundig medewerker
Directievoering en toezicht voor nieuwbouw en restauratieprojecten, constructieberekeningen.

Nov. 2002 – April 2005:
Architectenbureau Broos van Werkhoven; Curaçao

Project management and supervision for new buildings and restaurations, structural calculations.

Maart 1999 – Dec. 2001:
Arcadis Curaçao N.V.:
Hoofd constructeur
Constructieberekeningen (funderingen, palen plannen, berekeningen voor beton-, staal- en hout constructies) voor hotels, bankgebouwen, kantoren, boulevards, cruise terminals, etc.
Bestekken, kostenramingen en aanbestedingen.

Mar. 1999 – Dec. 2001:
Arcadis Curaçao N.V.:
Senior structural engineer
Structural engineering (foundations, pile plans, calculations of concrete, steel and wood constructions) for hotels, banks, offices, boulevards, cruise terminals, etc. Specifications, cost estimates and tenderings.

Dec. 1996 – Maart 1999:
Ingenieursbureau Spijkenisse (IBS); Nederland:
Tekenaar- constructeur
Constructieberekeningen voor beton-, staal- en houtconstructies voor commerciële gebouwen en industriële gebouwen.

Dec. 1996 – Mar. 1999:
Ingenieursbureau Spijkenisse (IBS); The Netherlands:
Draftsman- Structural engineer
Structural engineering for concrete, steel and wood constructions for commercial buildings and industrial buildings.

Jan. 1995 – Juni 1995:
Grabowsky & Poort International (heden Arcadis); Curaçao:
Stagiair
Constructieberekeningen (palen plannen, prefab en in het werk gestorte betonconstructies, constructiestaal) voor een bankgebouw.

Jan. 1995 – June 1995:
Grabowsky & Poort International (currently Arcadis); Curaçao:
Trainee
Structural engineering (pile plans, prefab and in situ concrete, structural steel) for bank office.

Projecten:

Projects:

Curaçao:
Constructiewerkzaamheden:
– Nieuwbouw ADC (www.oz.nl)
– Nieuwbouw The Shore Blue Bay (i.s.m. Prime Structural Engineers N.V.)
– Diverse villa’s te Vista Royal
– Diverse villa’s te Coral Estate
– Politiepost Otrobanda
– Extra verdieping Polikliniek
– Nieuwbouw Soeur Hedwig School
– Villa Klein Tuintje (www.superdutch.nl)
– Stafbureel gebouw CLAS
– Nieuwbouw Botica Zuikertuintje
– Nieuwbouw Mongui Maduro bibliotheek (www.lyongo.net)
– Uitbreiding Universiteit van de Nederlandse Antillen
– Nieuwbouw Avila Beach hotel
– Nieuwbouw CEMS
– Kantorencomplex te Arrarat
– Restauratie Casa Blanca te Otrobanda (“Kranshi”- gebouw)
– Riffort Village; winkelcentrum
– “Automation building” Maduro & Curiel’s Bank
– Kustwachtsteunpunt te Curaçao en Aruba
– E-commerce Park Curaçao
– Diverse woonhuizen

Curaçao:  
Structural engineering:
– New building for ADC
– New building The Shore Blue Bay (i.c.w. Prime Structural Engineers N.V.)
– Various mansions at Vista Royal
– Various mandions at Coral Estate
– Police station Otrobanda
– Extra level Poli Clinic
– New building Soeur Hedwig School
– Villa Klein Tuintje
– Office building CLAS
– New buidling for Botica Zuikertuintje
– New building for Mongui Maduro Library
– Extension of The University of The Netherlands Antilles
– Extension Avila Beach hotel
– New building for CEMS
– Office building at Arrarat
– Restoration Casa Blanca in Otrobanda (“Kranshi”- building)
– Riffort Village; shopping mall
– Automation building Maduro & Curiel’s Bank
– Building for Coast Guard at Curaçao and Aruba
– E- commerce Park Curaçao
– Various residences

Directievoering en toezicht:
– Curaçao Medical Center
– Technieklokalen te Radulphus College en Peter Stuyvesant College
– Wapenopslag Politiepost Rio Canario
– Restauratie Politiepost te Riffort
– Restauratie Politiepost Punda
– Restauratie Scharlooweg 9

Project management and supervision:
– Curaçao Medical Center
– Classrooms at Radulphys College and Peter Stuyvesant College
– Weapon depot at Police office Rio Canario
– Restoration of Police station at Riffort Village
– Restoration of Police station Punda
– Restoration of Scharlooweg 9

Bonaire: (zie www.lyongo.net)
– Beachhouse Bonaire
– Woonhuid Esmeralda 315
– Woonhuis Crown Terrace 116 
– Woonhuizen Crown Terrace 55 en 56 

Bonaire:
– Beachhouse Bonaire
– Woonhuid Esmeralda 315
– Residence Crown Terrace 116
– Residences Crown Terrace 55 and 56

Sint Maarten: 
– Nieuwbouw SML School (www.oz.nl)
– Nieuwbouw Guesthouse (i.s.w. Vascon)
– BlueBerry Hill appartementen
– Little League Ball Park tribune
– FO Elementary School Cay Hill
– Vocational Secondary School Cay Hill
– Community Center Cole Bay
– Woonhuis Robenia
– Warehouse
– Corner Too
– St. Dominicschool
– Gymzalen VSBO scholen
– Diverse andere scholen
– Diverse woonhuizen
– Rioolwaterzuivering

Sint Maarten:
– New building SML School
– New building Guesthouse (i.c.w. Vascon)
– BlueBerry Hill appartements
– Little League Ball Park tribune
– FO Elementary School Cay HIll
– Vocational Secondary School Cay HIll
– Community Center Cole Bay
– Residence Robenia
– Warehouse
– Corner Too
– St. Dominic School
– Gymhalls VSBO schools
– Various extensions at school buildings
– Various residences
– Sewage treatment plant

Sint Eustatius:
– Nieuwbouw en renovatie Seventh Day Adventist School
– Uitbreiding GEBE powerplant
– Nieuwbouw kantoor GEBE
– Gymzaal

Sint Eustatius:  
– New building and renovation Seventh Day Adventist School
– Extension GEBE power plant
– New office GEBE
– Indoor sports center

Saba: (zie http://www.pream.org)
– Brandweerkazerne airport
– Nieuwbouw woning te Mount Scenery road
– Sacred Heart School
– Saba Comprehensive School

 Saba:
– Fire station airport
– Mansion te Mount Scenery road
– Sacred Heart School
– Saba Comprehensive School

Nederland:  
– Appartementencomplex te Sliedrecht
– Appartementencomplex te Montfoort
– Verbouw fabriekspand tot kantoorpand in Rotterdam
– Kantoorpand te Voorerf in Breda
– Oosterdokseiland Amsterdam

The Netherlands:
– Appartements at Sliedrecht
– Appartements at Montfoort
– Reconstruction of an hall to office building at Rotterdam
– Office building at Voorerf in Breda
– Oosterdokseiland Amsterdam

Opleiding:

Aug. 1991 – Jan. 1997:
Bouwkunde; Technische Universiteit Eindhoven; Nederland
Afgestudeerd ir. Constructief Ontwerpen

Education:

Aug. 1991 – Jan. 1997:
Architecture; Technical University of Eindhoven; The Netherlands
Graduated in Master of Structural engineering and design

Vaardigheden:

Computervaardigheden:
Autocad, Office (MS Word, MS Excel), verschillende programma’s voor constructieberekeningen

Skills:

Computer skills:
Autocad, MSOffice, Technosoft, Matrix, different programs for structural calculations

Cursussen:  
– HBO+ cursus; algemene cursus voor constructieberekeningen voor beton en staal; Betonvereniging, Nederland.
– Cursus Eurocode 2 Betonconstructies NEN-EN 1992 Beton; Betonvereniging, Nederland
– Cursus Eurocodes 0 en 1, 2 en 3; Matrix Software, Curacao

Courses:
– Post graduate course (HBO+); general course for structural calculations for concrete and structural steel; Betonvereniging, The Netherlands
– Course for Eurocode 2 Concrete Structures NEN_EN 1992 Concrete; Betonvereniging, The Netherlands
– Course Eurocode 0 and 1, 2 and 3; Matrix Software, Curacao

Talen:
Nederlands, Engels, Papiaments

Languages:
Dutch, English, Papiamento (local language of Curaçao)

Overige activiteiten:

2017:Oudercommissie kinderdagverblijf Pedagogia

Secretaris

Maart 2010 – Maart 2015:
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Secretaris van het bestuur

Juli 2008 – mei 2012:
The Lighthouse Club, departement Curaçao
Penningmeester van het bestuur

Oct. 2006 – Dec. 2008:
Dance Company Turning Point
Secretaris van het bestuur

Other activities:

2017:Parent committee day care Pedagogia

Secretary

March 2010 – March 2015:
Stichting Dierenbescherming Curaçao
Secretary  of the board

July 2008 – May 2012:
The Lighthouse Club, departement Curaçao
Treasurer of the board

Oct. 2006 – Dec. 2008:
Dance Company Turning Point
Secretary of the board